Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE

22.06.2024 13:59
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 20. júna 2024 sa v priestoroch CVČ Relax Rimavská Sobota uskutočnil XXXIX. ročník Okresnej vlastivednej súťaže „PRAMENE“, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum, už od roku 1983.

Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ z okresov Rim. Sobota, Revúca, Poltár (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 10 družstiev a našu školu reprezentovali 2 družstvá:

- žiaci VII.B triedy: Marko Brath, Tomáš Husman, Alex Karhút, Nina Lámerová, Patrik Ríz – získali 1. miesto

- žiaci VII.A triedy: Alex Deraj, Michal Krnáč, Martin Machyniak, Lilian Nosáľová, Benjamín Šuchora – získali 3. miesto


Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!