IQ olympiáda

23.05.2024 14:39
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Aj v tomto školskom roku zorganizovala spoločnosť MENSA ďalší ročník celoslovenskej súťaže logického myslenia s názvom IQ olympiáda. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo v týždni od 15.4. – 21.4. 2024 a z našej školy sa ho zúčastnilo 41 žiakov, z ktorých do regionálneho kola postúpili dvaja žiaci z 8.A triedy, a to Eva Psotová a Radovan Kulín.

Regionálne kolo sa uskutočnilo 14.5.2024 na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Eva Psotová sa vďaka svojim výsledkom dostala až do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 3.6.2024 v Levoči. Eve srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.