Vlastná tvorba: Naša škola

20.05.2024 21:37
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Nina Dargóová, Alexandra Ďorková, žiačky 3. C


Naša škola


Holá, olá, škola volá!

Poďme zhora, poďme zdola,

postupne sa ročník dvíha.

Všetky deti:„Aha - fíha“!


Počítať už čísla viem,

násobilku diktujem.

Slovenčinu ľahko zvládam,

samohlásky dobre dávam.


Telesná je akurát

behám, skáčem veľmi rád.


Na výtvarnej kreslíme,

maľujeme, farbíme.

Školu pekne nakreslíme,

päťdesiatku nalepíme.


Po obede prestávku si dáme,

rozprávku si spolu prečítame.

Úlohy si robíme,

na prechádzky chodíme.


Spoločenské hry si hráme,

spoločne sa zabávame.

Lepšiu školu nenájdeš,

tak sa prihlás do nej tiež!