Deň učiteľov

29.03.2020 17:26
Kultúra a umenie

Autor : Tamara Mihálová, ZŠ Soľ

Späť na úvod

Vážený pán riaditeľ, vážené pani učiteľky, milí učitelia!

Tento rok je výnimočný tým, že Deň učiteľov sme ešte ani raz s Vami neoslavovali doma. Je nám ľúto, že sa Vám nemôžeme poďakovať pred Vašimi očami. No nemôžeme vynechať Váš veľký deň, a preto sme si museli nájsť iný spôsob a poďakovať Vám aspoň takto. Náš pôvodný plán bol tieto ďakovania s pani učiteľkou nahrať a prekvapiť Vás cez školský rozhlas. Keďže to nebolo možné, veríme, že Vás potešíme aspoň takouto formou. Potešiť Vás v deň, ktorý nám žiakom má pripomínať, akú dôležitú úlohu zohrávate, Vy učitelia, v našich životoch. Dennodenne nám pomáhate pri dosahovaní vzdelania. Ste našimi sprievodcami na našej ceste pri spoznávaní sveta a nás samých. Za to všetko Vám patrí obrovská vďaka a úcta. Uvedomujeme si, že práca učiteľa je dosť náročná fyzicky či psychicky. Odborne pripravení a pri vysokej zodpovednosti vykonávate túto ťažkú prácu. Pristupujete k nám jedinečne a hľadáte si k nám stále správnu cestu. Pomáhate nám nielen byť múdrejšími, ale prispievate aj k tomu, ako byť lepším človekom. Vieme, že táto práca Vás stojí veľa energie a duševných síl. No spätne sa pozrite na to, čo vyrástlo zo žiakov, v ktorých ste zanechali svoju stopu. Každý športovec, inžinier, lekár, sudca, politik či ktokoľvek iný vďačí práve svojim učiteľom. Práve Vy ste tými, ktorí zapaľujú mladých ľudí. Preto Vám chceme k Vášmu sviatku popriať, aby ste sami nevyhoreli. Aby ste nestratili vášeň, energiu a dostatok síl, ktoré pre svoje povolanie potrebujete.

Za Vašu radosť, obetavosť a lásku mi dovoľte vyjadriť v mene všetkých žiakov Základnej školy Soľ úprimné ďakujem! Nasledujúce riadky pre Vás pripravili žiaci Vašich tried, osobitné poďakovanie patrí vedeniu našej školy, pani učiteľkám špeciálnych tried a pani učiteľkám I. stupňa...


Milá naša pani učiteľka Nemcová!

Ku Dňu učiteľov Vám chceme z celého srdca zablahoželať a poďakovať za všetko, čo pre nás robíte. Ďakujeme Vám za porozumenie, za dobrú radu. Aj keď práca učiteľa je veľmi náročná, veľakrát sme Vás aj na nazlostili, no Vy ste k nám boli vždy trpezlivá. Odovzdali ste nám veľa vedomostí i rád, ako sa slušne správať, a preto Vám prajeme veľa šťastia a veľa zdravím naplnených chvíľ, naša milá pani učiteľka.

9. B


Milá naša pani učiteľka Koščáková!

V týchto dňoch by ste mali osláviť svoj veľký deň. Preto Vám chceme popriať všetko najlepšie. Nech ste stále taká milá, dobrá a usmiata, ako každý deň, keď Vás vidíme. Máme Vás veľmi radi za to, že sa o nás staráte ako naša druhá mama. Prajeme Vám, aby ste mali stále takú usmiatu tvár, nežnú dušu a dobrotu srdci, aby Vás všetko zlé v živote obchádzalo a iba šťastie stretávalo. Ešte raz všetko najlepšie!

5. A

Milá pani učiteľka Tkáčová!

Ďakujeme, pani učiteľka, že ste nás naučili, že máme byť ku všetkým dobrí a máme poslúchať pani učiteľky. Ďakujeme Vám tiež za to, že ste k nám vždy milá, máte nás rada a pekne sa o nás staráte. Viete nás rozosmiať. Niekedy na nás kričíte, ale my vieme, že nám chcete len dobre. Ďakujeme aj za to, že učivo nám vysvetľujete tak, aby sme ho čo najlepšie pochopili. Tiež ste nám pekne vyzdobili triedu. Ste veľmi dobrá pani učiteľka a sme radi, že ste naša triedna.

5. B


Naša milá pani učiteľka Šerešová, máme Vás radi. Naučili ste nás za dva roky veľa nových vecí. Ďakujeme Vám za Vaše vedomosti. Za Vašu ochotu. Ďakujeme Vám, že pri nás vždy stojíte. Sme radi, že ste naša triedna a že sme Vás mohli spoznať. Ďakujeme, že nás vždy zapájate do všelijakých aktivít. Ďakujeme Vám za všetko a prajeme Vám k sviatku všetko najlepšie.

6. A


Milé pani učiteľky Šustová a Nadzamová!

28. marec je deň, kedy Vám skladáme vďaku, my z 8. A za to, čo ste nás naučili a za to, čo ste si s nami občas pretrpeli. A teraz pár slov pre Vás, pani učiteľka Šustová. Aj keď ste na materskej dovolenke, chceli by sme sa poďakovať za to, čo ste pre nás robili neuveriteľné 3 roky. Vy ste boli našou druhom mamou, Vy ste boli našou oporou, Vy ste boli tá, na ktorú sme sa mohli vždy spoľahnúť. A za to vďačíme Vám. Pár slov pre Vás, pani učiteľka Nadzamová. Stali ste sa našou triednou napriek tomu, že máte inú triedu. Ceníme si Vašu ochotu, Vašu trpezlivosť a vďačíme Vám za to. Ešte raz pre všetkých učiteľov jedno veľké ĎAKUJEME!

8. A


Pre našu pani učiteľku Borošovú!

Milá pani učiteľka, prajeme Vám k Vášmu sviatku všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia a lásky od nás. Veľa úspechov, múdrosti a trpezlivosti. Ďakujeme, že nám vždy pomáhate. Že nám vždy všetko dobre vysvetlíte. Ďakujeme Vám za všetko, čo pre nás robíte. Ste chápavá, vždy nám dáte možnosť vyjadriť svoj názor. Nerobíte rozdiely v triede, beriete nás takých, akí sme. Rozdávate nám lásku, odovzdávate vedomosti a staráte sa o všetko, čo potrebujeme. Ďakujeme, že ste. Vždy sa na Vás môžeme spoľahnúť. Máme Vás veľmi radi.

6. B


Pani učiteľka Kroková!

28. marec je všetkým známy ako Deň učiteľov. Práve v tento deň si najviac uvedomujeme dôležitosť Vášho povolania. Vieme, že práca učiteľov je náročná, a preto by sme Vám aj my chceli za všetko poďakovať. Ďakujeme Vám za to, že aj napriek našej nepozornosti sa nás stále snažíte naučiť niečo nové. Ďakujeme Vám za Váš čas, ktorý nám venujete aj po vyučovaní. Ďakujeme Vám za Vašu láskavosť, starostlivosť a obetu. A v neposlednom rade sa Vám ospravedlňujeme za všetky naše výtržnosti, ktoré sme však vždy spolu s úsmevom zvládli. Môžeme Vám aj miliónkrát poďakovať, aj tak to nebude stačiť na to, čo pre nás robíte Vy.

7. A


Milý pán učiteľ Ceľuch!

Ďakujeme veľmi pekne za všetko, čo pre nás robíte. Máme Vás veľmi radi. Ďakujeme, že ste náš triedny. Aj keď je to s nami veľakrát ťažké, nevzdávate sa. Napriek tomu je s Vami vždy zábava. Ku Dňu učiteľov Vám chceme zaželať veľa zdravia, šťastia, lásky, pokoja, nech Vás Pán Boh ochraňuje.

6. C


Milá pani učiteľka Michalčová!

Vieme, že to s nami máte ťažké. Ak sme Vám niekedy ublížili, tak sa ospravedlňujeme, budeme sa snažiť byť lepší. A ďakujeme za to, že ste k nám milá, za pomoc a podporu. Máte dobré srdce. Ste múdra a vtipná žena. Vážime si Vás a nevymenil by sme Vás. Milujeme Váš úsmev. Niekedy na nás kričíte, ale len vtedy, keď niečo robíme zle. Chcete nám len dobre, chápeme Vás. Sme radi, že ste naša triedna učiteľka. Dúfame, že ňou budete aj ďalší rok.

7. B

Pani učiteľke Nadzamovej!


Triedna pani učiteľka,

boli ste dlho naša veliteľka.

Pevné nervy ste s nami mali, 

do učenia ste nás vždy hnali.


Ľahko ste nás skúšali,

aby ste nám lepšie známky dopriali.

Veľakrát sme Vás vytočili,

nervy sme Vám pekne vycvičili.


Prepáčte nám za starosti,

ktoré sme Vám spôsobili.

No Vy ste sa k nim

vždy hrdinsky postavili.


Ste našou triednou učiteľkou,

na ktorú nikdy nezabudneme

a aj po dlhých rokoch,

si na Vás vždy radi spomenieme.

                                             9. A


Pani učiteľka Sučková!

Chceme Vám poďakovať za to, že ste k nám dobrá. Staráte sa o nás, aj keď sa vždy nesprávame najlepšie. Rovnako si na nás vždy nájdete čas. Ďakujeme Vám tiež za to, že ak niečo potrebujeme, tak nám vždy rada pomôžete a poradíte. Máme Vás radi a ďakujeme, že ste naša triedna učiteľka.

8. B


Pán učiteľ Boroš a pani učiteľka Tabaková!

Ďakujeme Vám, že ste nám boli dobrým triednym učiteľom. Vždy ste si na nás našli čas. Chýbate nám. Dúfame, že sa čoskoro uzdravíte a vrátite sa k nám. Ľúbime Vás! Vám, pani učiteľka Tabaková, ďakujeme, že ste teraz naša triedna učiteľka. Máme Vás radi a ďakujeme, že s nami máte trpezlivosť.

5. C

Ďakujeme!❤️