Slávik Slovenska 2024 - školské kolo

10.06.2024 14:14
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Dňa 17. apríla 2024 sa uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska 2O24. Záujem o túto spevácku súťaž je hlavne medzi žiakmi 1.stupňa. Spolu súťažilo 30 žiakov, väčšinou to boli dievčatá, ale v nižších ročníkoch sa našlo aj zopár odvážnych chlapcov, ktorí krásne reprezentovali svoje triedy. Najčastejšou pesničkou , s ktorou žiaci súťažili, bola dobronivská pieseň Štiri kosi nakovanje . Túto pesničku si na záver všetci schuti aj zaspievali.

    Porota v zložení - p. riaditeľka Mgr. Kvetoslava Babiaková, Mgr. Anna Cúttová a Mgr. Mariana Kondáčová, mali ťažkú úlohu, vybrať najlepších spevákov v každej vekovej kategórii. Víťazom srdečne blahoželáme. Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

I.kategória - 1.miesto Lenka Vigodová 2.miesto Mária Balážová 3. miesto Martin Litavec

II.kategória - 1.miesto Linda Slosiariková 2. Lenka Paulenková 3. Martina Krajčová Jakub Babiak

III. kategória - 1.miesto Sofia Kozelnická 2.miesto Alexandra Pavlíková