Oslavy 79. výročia konca vojny v Európe

10.06.2024 14:14
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    V utorok 7. mája sme si v Dobrej Nive pripomenuli 79. výročie konca vojny v Európe. Najskôr sa uskutočnila slávnostná členská schôdza ZO SZPB, ktorú viedol jej podpredseda Jiří Pospíšil. Slávnostný príhovor k zúčastneným členom predniesol predseda organizácie Ján Slosiarik. Informoval tiež o činnosti Oblastného výboru SZPB za uplynulé obdobie a o spomienkových oslavách, ktorými si naša organizácia pripomína výročie konca vojny v Európe. V diskusii sa hovorilo najmä o zájazde do Španej Doliny, ktorý sa mal uskutočniť na druhý deň – 8. mája a o príprave zájazdu do Komárna. V závere schôdze sa ešte blahoželalo jubilantovi Milanovi Štímeľovi k jeho životnému jubileu. Po skončení schôdze sa všetci prítomní, ale aj ďalší obyvatelia obce zúčastnili pietneho aktu – položenia venca pri pamätníku obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Po štátnej hymne mal slávnostný príhovor starosta obce Milan Jakubík. Deň víťazstva sa už tradične spája aj so sviatkom Dňa matiek, ktorý slávime druhú májovú nedeľu. Aj im sa prihovoril starosta obe , ktorý všetkým matkám zaželal najmä pevné zdravie a veľa radosti v kruhu svojich rodín. Po skončení tejto časti osláv sa všetci zúčastnení presunuli do Kultúrneho domu, kde program pokračoval vystúpením žiakov ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive. V programe vystúpili aj najmenší žiaci z materskej školy s folklórnym pásmom. Divákov tiež zaujali vystúpenia žiakov Základnej školy, najmä divadelné scénky, či baletné alebo športové vystúpenia cvičeniek. V programe tiež nechýbali básne a ani vystúpenie detskej folklórnej skupiny Dobronka. Celý program bol v réžii zástupkyne pre CVČ p. Radimíry Mikulovej a jednotlivé vystúpenia pripravili aj ďalší učitelia školy a vedúci krúžkov záujmových útvarov CVČ Slávik.

     Na druhý deň sa uskutočnila už tradičná turistická vychádzka rodičov s deťmi, ale aj žiakov, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického, spolu s niektorými členmi ZO SZPB. Návšteva Španej Doliny sa opäť uskutočnila po ôsmych rokoch a začala pri pamätníku padlých na námestí obce. Za prítomnosti oboch predsedov základných organizácií v Španej Doline Štefana Pašku a v Dobrej Nive Jána Slosiarika si všetci prítomní uctili pamiatku padlých počas vojnového utrpenia položením vencov. Potom sa všetci presunuli k baníckemu orloju, kde im p. Paško porozprával o histórii bojov v Španej Doline. Mali možnosť nazrieť i do blízkej štôlne a vystúpať po schodoch ku kostolu. O baníckej histórii tejto obce im už porozprával Dr. Sitár v múzeu medi. Veľmi zaujímavý bol tiež prechod s „čelovkami“ cez 1600 metrov dlhý Prekop, ktorý bol vybudovaný v 60-tych rokoch minulého storočia pre ďalšie spracovanie už vyťaženej rudy. Záver už patril nenáročnej asi hodinovej túre do Starých Hôr. A keďže aj počasie nám prialo, tak sme sa mohli vrátiť domov spokojní s množstvom zážitkov.


Ján Slosiarik

Fotogaléria k článku