Zvyky a tradície chceme zachovať...

10.06.2024 14:14
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Tradície a zvyky našich predkov zachovávame aj v školskom klube detí a to prostredníctvom regionálnej výchovy. Táto výchova je prierezovou témou jednotlivých tematických oblastí .Koniec zimy a začiatok jari sme si pripomenuli vynesením Moreny. Handrovú bábku zhotovili p.vychovávateľky a spolu s deťmi si zaspievali jarné piesne a Morenu hodili do rieky Neresnice. Ďalšou už tradičnou akciou v našom školskom klube sú aj tvorivé veľkonočné dielne. V jednotlivých oddeleniach si deti zdobili vajíčka a vyrábali rôzne jarné dekorácie. Rozprávali sme sa spoločne o tradíciách Veľkej noci, hlavne o oblievačke a šibačke, ktoré sa dodržujú aj v našom regióne. V rámci ŠKD pracuje aj detská folklórna skupina DOBRONKA, ktorá má v tomto roku 23. členov. Deti nacvičili pásmo ,,SVADBA“, s ktorým vystúpili aj na školskej akadémii ku Dňu matiek. Najbližšie, v júni čaká dobronkárov vystúpenie na folklórnej prehliadke v Očovej. Prostredníctvom piesní a tancov sa naši folkloristi oboznámili so svadobnými zvykmi v Dobrej Nive. Aj prostredníctvom spomínaných aktivít vedieme deti láske k tradíciám a učíme ich, že zvyky a tradície sú ako klenot, ktorý si treba chrániť a zachovávať ho aj pre ďalšie generácie.


Zapísala: Mgr.Martina Buljanová, vedúca vychovávateľka ŠKD

Fotogaléria k článku