Deň kroja

10.06.2024 14:14
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Vo štvrtok 25. apríla 2024 v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive uzrela svetlo sveta nová veľmi pekná akcia – Deň kroja. Žiaci, ale aj učitelia a tiež i ďalší zamestnanci prišli do školy oblečení v kroji. Podujatie malo svoj začiatok v telocvični, kde všetkých prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Kvetoslava Babiaková. Po krátkom vystúpení fujaristov a speváckom vystúpení žiačok školy za doprovodu armádnej cimbalovej hudby Jánošík, sa žiaci rozišli do tried. Tam boli pre nich pripravené tvorivé dielne, ako napríklad: plstenie, práca s drôtom, výroba píšťaliek, kvíz: Zo starej truhlice, tvorba účesov,... Každý zo žiakov mal možnosť vybrať si dve pracoviská z pripravenej ponuky, na ktorých si mohol vyskúšať svoju zručnosť, či vedomosti z regionálnej výchovy. Tej v škole venujú veľkú pozornosť, lebo ju majú zaradenú aj vo svojom školskom vzdelávacom programe. Pre žiakov bola v telocvični pripravená aj krátka ukážka dobronivského kroja. Jej jednotlivé súčasti popísala riaditeľka školy, ktorá je aj vedúcou folklórnej skupiny Dobrona, a tak má k tejto téme veľmi blízko. Priestor na svoje vystúpenie dostala aj armádna cimbalová hudba, ktorá žiakom zahrala niekoľko ľudových piesní. Celý program v telocvični bol zakončený ukážkou tanca „ Kozipoľka“ , ktorý sa žiaci naučili na hodinách telesnej výchovy. A tancovali všetci. Od tých najmenších prvákov, až po tých najstarších. Bodku za celým pripraveným programom dal sprievod obcou, do ktorého sa zapojili všetci účastníci tohto nádherného podujatia. Určite je táto akcia veľkým prínosom pre zoznamovanie sa mladých ľudí s ľudovými tradíciami a históriou nielen svojej obce, ale celého Slovenska. A nepochybne bude v záujme vedenia školy pokračovať v organizovaní tohto podujatia, ktoré má šancu stať sa tradičným, so stálym termínom v kalendári školských akcií.


Ján Slosiarik

Fotogaléria k článku