Medzinárodný týždeň povedomia o kompostovaní

22.05.2024 12:34
Zo školy

Autor : Tatiana Vrábelová, ZŠ Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Medzinárodný týždeň povedomia o kompostovaní


Milí čitatelia, vedeli ste, že až 50% komunálneho odpadu tvorí bioodpad? Túto informáciu, ale aj množstvo iných, napríklad, čo je to kompostovanie a aký má význam, sa žiaci školského parlamentu snažili naučiť mladších žiakov. Naša škola sa tak zapojila do aktivít spojených s medzinárodným týždňom povedomia o kompostovaní, ktorý prebiehal v týždni od 6. do 10.5.

Žiaci školského parlamentu si pripravili pre žiakov prvého stupňa množstvo informatívnych a zaujímavých aktivít na tému kompostovanie. Pre žiačikov prvého stupňa bol tento pojem v celku neznámy, ale snahou starších žiakov sa slovo "kompostovanie" dostalo do povedomia. Parlamenťáci sa svojim mladším kamarátom predstavili a pripravili si pre nich prezentáciu o kompostovaní. Program spestrili pripravené videá, ktoré obohatili ich vedomosti. Žiaci mali pripravený pracovný list a ostal čas aj na prínosnú diskusiu. 

                                                                                                                                                                                                                              Stela Žaťková

Fotogaléria k článku