Študentské voľby do Európskeho parlamentu

21.05.2024 14:22
Zo školy

Autor : Emma Strížová, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Ako mnohí viete, 8. júna 2024, sa budú na Slovensku konať voľby do Európskeho parlamentu. Naša škola sa dobrovoľne zúčastnila konceptu s názvom študentské voľby do Európskeho parlamentu, a tak aj žiaci, ktorí ešte nemajú možnosť voliť, si mohli vyskúšať, aké to je.

Pri príchode do našej volebnej miestnosti, ktorou sa stala školská knižnica, sa naši žiaci preukázali občianskym preukazom a prevzali si svoj volebný lístok. Volebná komisia pozostávala z nás - žiakov. Naše inštrukcie ohľadom vypĺňania hlasovacieho lístka pochopili veľmi rýchlo a  jednotlivo vstúpili do oddeleného priestoru, ktorý zabezpečuje a chráni tajomstvá samotného hlasovania. Svoj lístok zložili a hodili do volebnej urny.

Volia sa kandidáti a kandidátky, ktorí sa reálne uchádzajú o post poslanca či poslankyne Európskeho parlamentu v skutočných voľbách. Žiaci, ktorí ešte neboli rozhodnutí, komu dajú svoj hlas, si mohli všetky strany a ich kandidátov prezrieť v katalógu strán.

Urnu, skrývajúcu mnoho volebných tajomstiev, sme  otvorili na konci dňa a hlasy sme počítali. Avšak výsledok hlasovania ešte zostáva v utajení a oficiálne sa ho dozvieme až 24.5.2024.

Zostáva už len každému z nás veriť, že zvíťazí práve náš favorit.

.