Celoslovenské kolo SOČ

09.05.2024 17:42
Zo školy

Autor : Jana Hlavnová, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

24. – 26. apríla 2024 sa v Nitre uskutočnil 46. ročník celoštátneho kola súťaže v Stredoškolskej odbornej činnosti - SOČ. Našu školu úspešne reprezentoval Jozef Adámek zo 4.B, ktorý so svojou prácou na tému Chov motýľa Bunaea Alcinoe v domácich podmienkach presvedčil komisiu o svojich kvalitách a v rámci odboru Biológia získal v silnej konkurencii krásne 2. miesto. Jeho prácu udelením špeciálnej ceny osobitne ocenil aj Vedúci katedry zoológie a antropológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre doc. RNDr. Martin Morovič, PhD. Jozefovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a veríme, že jeho úspech bude inšpirovať aj ďalších žiakov k rozvíjaniu mimoškolských aktivít.

Fotogaléria k článku