Návšteva predškolákov

01.05.2024 20:45
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V mesiacoch január až apríl nás v triedach 1. A, 1. B a 1. C navštívili predškoláci z MŠ Bernolákova, Muškátová, Moldavská a zo Súkromnej MŠ na Alejovej ulici.

Prváci a predškoláci si prostredníctvom hier navzájom ukázali, čo sa už naučili.

Každý budúci prvák si odniesol pekný darček a pracovný list s prvou včielkou alebo hviezdičkou, ktorú získal za správne vyriešenie úloh.

Fotogaléria k článku