Krajské kolo Dejepisnej olympiády

30.04.2024 16:03
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiak IX. A, Matúš Hudák, sa zúčastnil krajského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo na pôde Historickej katedry Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V jeho kategórii C súťažilo 20 najlepších žiakov Košického kraja. Otázky boli zamerané na príslušné učivo, oblasť slovenských hradov a zámkov a regionálne dejiny kraja. Matúš sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme.