Okresné kolo Matematickej olympiády žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka

29.04.2024 16:56
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 3.4.2024 sa žiačky našej školy, Simona Gomolčáková zo 6. A triedy, Daniela Jacková, Paulína Pastuchová a Kristína Vojtašková zo 7. A triedy, Lucia Mikulajčíková a Sofia Zniszczolová z 8. A triedy, zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády v CVČ Domino, kde riešili a logicky zdôvodňovali náročnejšie matematické úlohy.