Deň učiteľov na našej škole

10.04.2024 16:17
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Každý, kto si spomína na svoje vzdelávanie, pamätá si učiteľov. Nie metódy a techniky. Učiteľ je srdcom vzdelávacieho systému. (Sidney Hook, americký filozof)


Naši žiaci nezabudli a pripravili darčeky pre svojich učiteľov. Vyjadrili tým úctu a vďaku, ktorú si každý z učiteľov za svoju prácu so žiakmi a mládežou zaslúži.

Ďakujeme.