DOD elokované pracovisko Košice - Poľov

02.04.2024 17:42
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V pondelok 21. 3.2024 sme mali v našej škole Deň otvorených dverí. Navštívili nás budúci prváci, ktorí si spolu s rodičmi prehliadli nielen školu, ale vyskúšali aj rôzne aktivity. Pani učiteľky si pripravili rôzne stanovištia, ktoré si budúci prváci mohli vyskúšať. Vyrábali sloniu pastu, ale aj pohyblivé húseničky, dekorácie na Veľkú noc. Nechýbali ani stanovištia, kde si preverili svoje vedomosti a zručnosti. Vyskúšali svoj postreh na interaktívnej tabuli a programovali auto bee boot. V telocvični si vyskúšali svoje športové schopnosti. Každý návštevník si odniesol domov zážitky a výrobky, ktoré spoločne s rodičmi vyrobil.