Krajské kolo Matematickej olympiády

02.04.2024 14:27
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 26.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo MO Z9 v priestoroch prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Šrobárovej ulici. Našu školu reprezentoval žiak Maximilián Staroň z 9.A triedy.