Mestská dejepisná súťaž

01.04.2024 14:46
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Trojčlenné družstvo si vyskúšalo svoje vedomosti i orientáciu v teréne počas Mestskej dejepisnej súťaže. Súťaž má dlhoročnú tradíciu, kde po minulé roky žiaci riešili každomesačné úlohy k regionálnym dejinám Košíc a navštevovali aj múzeá. Tento rok po prvýkrát prebiehala súťaž v jednom kole, priamo v centre mesta. Žiaci dostali mapu s indíciami, v ktorej sa museli zorientovať a následne riešiť úlohy o významných pamiatkach a osobnostiach Košíc. Našu školu reprezentovali žiačky Saša Vološinová VI.A, Sára Homoľová VI.C a Karina Kubová VII.B. Bola to skvelá skúsenosť a súťažiaci boli zameraním súťaže nadšení. Zaujímavým spôsobom si nie len preverili, ale aj získali nové vedomosti o dejinách Košíc a zároveň sa učili aj pracovať v tíme. Organizátorom súťaže bolo Centrum voľného času.

Fotogaléria k článku