Školské olympijské hry

27.03.2024 15:16
Šport

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Olympijské hry vznikli v starovekom Grécku v roku 776 pred našim letopočtom a boli najväčším športovým podujatím. Gréci sa v tom čase zjednotili a sústredili len na športovú udalosť. Súťažili v rôznych disciplínach a na priebeh súťaže dohliadali Hellanodikovia – rozhodcovia.

Touto myšlienkou sa inšpirovali aj žiaci VI.C, keďže sa o danom období učia na hodinách dejepisu a zorganizovali Školské olympijské hry pre žiakov I. stupňa. Pripravili ukážku disciplíny päťboja s menšou úpravou. Žiaci si tak vyskúšali beh, skok do diaľky, hod diskom (medicimbalom), hod pieskovými vrecúškami a vytrvalosť. V každej triede boli potom ocenení traja najlepší športovci a to diplomom, medailou a sladkou odmenou. Všetci, ktorí sa zúčastnili, získali pamätný list. Po sčítaní všetkých bodov boli potom vyhlásení víťazi jednotlivých ročníkov a víťaz celých Školských olympijských hier, ktorý získal aj veniec.

Víťazom 4. ročníka bol Samuel Holomani zo 4.B, víťazom 3. ročníka bol Alex Šakovič z 3.C, víťazom 2. ročníka bol Pavol Baláž z 2.B, víťazom 1. ročníka bol Matej Durkáč z 1.B, ktorý bol zároveň aj celkovým víťazom Školských olympijských hier.

Gratulujeme.

Žiakom VI.C pri priebehu olympijských hier pomáhali aj žiaci VI.A, ktorí navštevujú záujmový útvar Cestovateľ bádateľ. Krásne medaily vytvorili žiaci iných tried počas hodín techniky, za čo im ďakujeme.

Žiaci I. stupňa si vďaka tejto aktivite nie len zašportovali, zabavili sa, ale sa aj naučili niečo nové o dejinách. Vďaka tejto aktivite sa prepojili predmety dejepisu, telesnej výchovy, ale aj techniky a výtvarnej výchovy, informatiky, kde si žiaci, ktorí pripravovali súťaž, vytvorili plagáty, výzdobu, diplomy a podobne. Zároveň si vyskúšali organizovanie aktivity od jej úplných začiatkov, cez priebeh, potrebnú spoluprácu, rozdeľovanie úloh až vyhodnocovanie výsledkov. Nadobudli tak veľa nových skúseností.

Ďakujeme.

Fotogaléria k článku