Dadaistická báseň

26.03.2024 17:35
Zo školy

Autor : septima , Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na úvod

Tvorba dadaistickej básne podľa návodu:

Vezmite noviny. Vezmite nožničky.

Nájdite v novinách článok, aby mal dĺžku, akú chcete dať svojej básni.

Článok vystrihnite.

Potom starostlivo rozstrihnite všetky slová, ktoré tvoria článok a vložte ich do vrecúška.

Skladajte potom jeden ústrižok za druhým presne v poriadku, v akom vyšli z vrecúška.

Starostlivo nalepte.

Báseň sa vám bude podobať.

A vedzte, že ste spisovateľom neskonale originálnej a očarujúcej citlivosti, hoci doteraz nepochopený ľudom.