Odkrývanie života osôb

19.03.2024 15:19
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 5.A si vyskúšali povolanie archeológa a historika. V prvom prípade objavovali ukryté predmety, následne ich očistili, skúmali a zapisovali svoje zistenia (veľkosť, materiál, využitie predmetov). Výsledok ich práce zhrnuli v spoločnej prezentácii. V druhom prípade spoznávali osud dvoch neznámych ľudí vďaka príbehu starého kufra. Žiaci v ňom našli rôzne hmotné, obrazové i písomné pamiatky, ktoré im postupne odkrývali život osôb. Vďaka tomu si v praxi vyskúšali, aké dôležité je mať vstupné vedomosti, ktoré následne môžu využiť, rozvíjať svoje zručnosti a zároveň podporovať aj skupinovú prácu.