Expert geniality show

19.03.2024 15:19
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 28. novembra 2023 sa uskutočnil 17. ročník súťaže Expert geniality show. V tomto ročníku súťažilo celkovo 13 392 žiakov zo 767 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi boli 28 žiaci našej školy.

Súťažiaci, ktorý sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka, získava titul Expert. Súťažiaci, ktorý sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí, získava titul TOP Expert.

Našimi TOP expertmi sú:

Alexandra Lukáčová (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 14. miesto

Hanka Činčárová (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 19. miesto

Alexa Kompiš (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 24. miesto

Katarína Hromjaková (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 48. miesto

Ivana Petrová (V. A) – 206. miesto

Krištof Kužma (VII. A) – 126. miesto

Simon Benko (VII. A) – 254. miesto

Sofia Zniszczlová (VIII. A) v prvej téme MOZGOLAMY obsadila 12. miesto a v druhej téme TAJOMSTVÁ PRÍRODY 1. miesto. V celkovom poradí získala krásne 9. miesto.

Barbora Stolárová (VIII.C) – 248. miesto

Srdečne blahoželáme a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa naši žiaci zapoja do tejto zaujímavej súťaže.