Európsky deň obetí zločinu

06.03.2024 16:41
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Pri príležitostí Európskeho dňa obetí zločinu sa žiaci II. stupňa oboznámili s danou témou v podobe čítania životných príbehov ľudí. Takým spôsobom sa bližšie oboznámili s rôznymi druhmi zločinu. Téme sa venovali aj pri preberaní učiva o konfliktných udalostiach v minulosti. Následne vytvorili strom, v ktorom do jeho koreňov znázornili príčiny konfliktov, do vetvičiek ich dôsledky a korunu stromu tvorili možnosti riešenia konfliktov pokojnou cestou.