Trošku chémie

20.06.2019 19:10
Zábava

Autor : Renáta Havrilová, ZŠ Tomášov

Späť na úvod


1. Chemický názov čpavku.

2. Značka selénu.

3. Súhrnný názov pre všetky prvky 17. skupiny periodickej tabuľky prvkov.

4. Zmena, pri ktorej látka stráca svoj kladný náboj – preberá elektróny od inej látky.

5. Horizontálny riadok periodickej tabuľky.

6. Chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má protónové číslo 8.

7. Je častica v obale atómu s jednotkovým záporným nábojom.

8. Chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má protónové číslo 53.

9. Posledná vrstva elektrónového obalu atómu.

10. Chemická zlúčenina vodíka a kyslíka.

pripravila Andrea J. Siposová, 8.A