Báseň Kopýtko - Mokýtko

03.06.2019 19:13
Zábava

Autor : Petra Bednárová, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Kopýtko - Mokýtko maličké,

túli sa ku mamičke.

Podobá sa slonovi,

to po starom otcovi.


Nohy má ako prasiatko,

narastú mu zakrátko.

To je naše Kopýtko,

veľké je to popletko.