Školské kolo Chemickej olympiády

21.02.2024 16:54
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 8.2.2024 sa 9 žiakov z 9.ročníka zúčastnilo školského kola Chemickej olympiády. Naši žiaci sa s úlohami veľmi pekne popasovali, aj keď úlohy neboli najľahšie. Najúspešnejšie žiačky, ktoré postupujú do okresného kola boli Linda Juhanova a Valéria Pástorová z 9.A triedy. Ostatným úspešným riešiteľom taktiež blahoželáme!