Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

20.02.2024 22:27
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 20. 2. 2024 sa uskutočnilo školské kolo recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň.

Zúčastnilo sa ho 30 žiakov.

Žiaci súťažili v 2 kategóriach: poézia a próza

Všetci súťažiaci boli vzorne pripravení a ich umelecky prednes porotu potešil, aj príjemne prekvapil.

A toto sú už výsledky:


P O É Z I A

1. miesto: Sofia Toporová, 4. A

2. miesto: Michal Turcovský, 3. A

3. miesto: Gabriela Paločková, 4. C


P R Ó Z A

1. miesto: Šarlota Babušová, 4. A

2. miesto: Hana Kurianová , 3. C

3. miesto: Ela Šimurdová, 3. C


Všetkým srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

Fotogaléria k článku