Projekt „Viem čo zjem“ – prednáška na tému „Ovocie a zelenina“

15.02.2024 19:52
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Triedy 3.C a 4.A sa zapojili do celoročného projektu „Viem čo zjem“, kde získavajú potrebné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojujú zásady správnej a vyváženej stravy, zorientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie, ale aj skladovania. Cieľom projektu je oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa. Témy sú rôznorodé: Hygiena potravín, Vyvážená strava, Pitný režim, Riziká nevhodného stravovania, Udržateľnosť stravovania – šetrne k prírode, Ovocie a zelenina. Aby sme žiakom dané témy lepšie priblížili, máme k dispozícii interaktívne digitalizované materiály a pracovné listy, ale súčasťou bola aj prednáška s pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na tému „Ovocie a zelenina“. Prednáška bola veľmi interaktívna, opäť sme sa niečo nové dozvedeli a žiaci mali množstvo otázok, ktoré im pracovník z ÚVZ SR trpezlivo a odborne odpovedal.

Fotogaléria k článku