Netradičná hodina matematiky

11.06.2019 15:20
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

Naši šiestaci sa dňa 6. a 7. júna zúčastnili netradičnej hodiny matematiky na pošte v Pečovskej Novej Vsi.

Vedúca pošty im porozprávala, kde všade sa môžu stretnúť s finančnou gramotnosťou v praxi. Žiaci zistili, že v rámci využívania služieb Slovenskej pošty takmer všade. Dozvedeli sa, aké služby pošta obyvateľom poskytuje, ako funguje doručovanie poštových zásielok a balíkov, čo si môžu na pošte zakúpiť (časopisy, dennú tlač, obálky, žreby, ...). Touto cestou chceme poďakovať vedúcej pošty v Pečovskej Novej Vsi pani Župovej za jej profesionálny prístup a láskavé slová. Svoju finančnú schopnosť a gramotnosť si žiaci vyskúšali aj v apríli tohto roku, kedy sme si v rámci projektu Pečieme wafle vytvorili finančný rozpočet na nákup surovín, výrobu a celkovú hodnotu produktu. Wafle nám všetkým chutili.