Spotreba pre život

11.06.2019 15:20
Zo školy

Autor : Katarína Pribolová, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Späť na úvod

V máji si žiaci 9.A, Lukáš Čerkala, Simona Krajňáková a Katarína Straková, pripravili pre žiakov 2. stupňa hodinové a dvojhodinové semináre na tému: Sme EKO generácia.

Žiaci sa na seminároch dozvedeli, čo je životný štýl a aké typy životných štýlov poznáme, pričom sa každý zo zúčastnených na základe znakov daných štýlov zaradil k tomu svojmu. Okrem toho žiaci získali informácie o ekologickej stope a vypočítali si veľkosť tej svojej. Overili si, či vedia správne separovať. Oboznámili sa s činnosťou mladej švédskej aktivistky Grety Thunbergovej, ktorej eko protesty motivujú po celom svete nielen žiakov. Semináre boli ukončené diskusiou o tom, ako môžeme svoju ekologickú stopu, a teda spotrebu zmenšiť. Na záver žiaci zhrnuli svoje nápady pri tvorbe plagátov. Na tejto akcii bolo nafotených množstvo fotiek, ktoré si môžete pozrieť vo fotoalbume školy a presvedčiť sa o tvorivej a príjemnej atmosfére na všetkých seminároch.

Odkaz pre účastníkov seminárov: Veríme, že informácie, ktoré sme vám sprostredkovali boli pre vás zaujímavé a podnietia vás k zmenám, v ktorých vytrváte. Ďakujeme za vašu aktívnu účasť a názory. Keďže ide o našu spoločnú planétu a spoločnú budúcnosť, pošlite tieto informácie ďalej. Nech sa o nás v budúcnosti hovorí ako o EKO generácii, ktorá stihla zmeniť svoj životný štýl a tým aj smerovanie Zeme v pravý čas.