Grafik zo SOŠ dopravy a služieb Nové Zámky zožal úspech na krajskom kole ZENIT 2023

15.02.2024 10:10
Šport

Autor : Jozef Štaudt, SOŠ, Jesenského, Nové Zámky

Späť na úvod

Dňa 22. 11. 2023 sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach uskutočnil 40. ročník krajského kolo súťaže ZENIT v programovaní vyhlásené MŠVVaŠ SR.


Zručnosť, elán, nápaditosť a tvorivosť nechýbala našim žiakom tretieho ročníka odboru grafik digitálnych médií Sebastianovi Gálovi, Ivane Kubincovej a Adamovi Horváthovi, ktorí sa prebojovali až do krajského kola v kategórii Web, Grafik . Súťaž bola zameraná na grafický dizajn a jej cieľom bolo podporiť talentovaných žiakov v oblasti grafiky. Dôkazom, že talent našim žiakom nechýba, dokázali úspešne všetci traja postupujúci a zvlášť nadanie Adama Horvátha bolo ocenené II. miestom v tejto kategórii.