Žiadne vzorce, iba logika

09.06.2019 17:23
Zo školy

Autor : Bianka Červená, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

 ŽIADNE VZORCE, IBA LOGIKA

Hejného metóda začala vznikať pred viac ako 70 rokmi vďaka jeho otcovi Vítovi. Nie je založená na pamätaní si postupov a vzorcov, ktoré sa deti mechanicky učia, ale naopak. Pri riešení úloh sami prichádzajú na súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými príkladmi, teda samy vyvodzujú prislúchajúce schémy. Úlohou pedagóga je ich len usmerňovať správnym smerom, dávať im úlohy, organizovať diskusiu medzi nimi a vynaložiť istú mieru trpezlivosti. Hejného metóda si nezakladá na rýchlosti pochopenia a riešenia príkladov, ale na schematickom chápaní matematiky ako takej. Metóda si zakladá na reálnom zobrazení matematických úloh a uprednostňuje vysvetľovanie správneho výsledku na chybách detí. Hejného matematiku používame aj my na našej škole, preto sme sa rozhodli opýtať učiteliek prvého ročníka, čo si o hejného matematike myslia a ako sa páči deťom.Povedala nám pani učiteľka Kecskésová:


Deti do sveta matematiky vstupujú po cestách vlastných skúseností. Žiaci spoznávajú matematické prostredia zábavnou formou. Sami objavujú princíp matematických úkonov. Hejného matematika rozvíja logické myslenie, komunikačné schopnosti, tvorivosť a spoluprácu žiakov. Hlavným cieľom matematiky je naučiť žiakov plus, mínus, násobenie a delenie, ale táto matematika rozvíja hlavne logické myslenie. Hejného matematika vytvára v triede príjemnú pracovnú atmosféru. Žiaci získavajú matematické poznatky hľadaním riešení. Veľa úloh riešia žiaci manipuláciou s kockami, penovými aj hracími, paličkami, parketami, eurami, čiže ide o učenie názornými pomôckami. Hejného matematika je pestrá a zaujímavá pre deti.


Povedala nám pani učiteľka Pecháčová:


Hejného matematika je pre deti zaujímavá a podnetná. Núti deti rozmýšľať.

Pozitíva: zaujímavé prostredia /autobus, parkety, hadíky/

Negatíva: málo pracovných listov na opakovanie a utvrdzovanie učiva – málo geometrie

Hejného matematika dovoľuje deťom robiť chyby a následne si ich opraviť – pokus, omyl. Deťom sa páči, veľa sa hrajú, hlavne sa im páčia hadíky.

Bianka Červená  Viktória Venthová

                                Páči sa ti článok? Prečítaj si ich viac😃

Sleduj nás na Instagrame (pripravujeme veľa noviniek): https://www.instagram.com/_.rozovinky._/

Sleduj nás na Facebooku: https://www.facebook.com/rozovinky