DOD február 2024

16.02.2024 14:35
Šport

Autor : Viktória Kleštincová, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

    Dňa 8. 2. 2024 sa otvorili dvere našej školy a zavítali k nám deviataci z rôznych základných škôl so záujmom o štúdium u nás. 

    Každý ponúkaný odbor bol prezentovaný teoretickou i praktickou formou v podobe prednášky, ukážky učebných pomôcok, kvízov, ineraktívnych hier, praktických ukážok atď. Na vrátnici Vás milo uvítali dievčatá, ktoré Vás následne ,,nasmerovali" k učebni, v ktorej bol prezentovaný Vám sympatický odbor. Pár krokov od vrátnice ste nepochybne postrehli predajný stánok s výrobkami našich žiakov v rámci výtvarného krúžku. Mohli ste tu naraziť aj na naše ,,čerstvé" vydanie školského časopisu plné noviniek, pikošiek a zábavy.

    Ak ste ďalej pokračovali do zborovne, mohli ste si pozrieť zaujímavú prezentáciu. V knižnici ste navštívili kynologičky, ktoré Vás rady uviedli k podstatám odboru, pochválili sa úspešným videom, ktoré získalo 2. miesto v súťaži Podpor svoj odbor, vyskúšali si Vás v psíčkarskom kvíze, ktorého najúspešnejších riešiteľov aj odmenili, a napokon ste si mohli v menšom predajnom stánku zakúpiť drobný suvenír v podobe kľúčenky alebo hračky pre psa. V priestrannej chodbe pred aulou ste sa oboznámili s chovom hospodárskych zvierat a pestovaním rastlín, kde ste mohli vidieť mnoho funkčných učebných modelov a vzorky poľnohospodárskych plodín, ktoré Vám naši žiaci ochotne popísali, takisto ste svoje vedomosti mohli otestovať v kvíze. Mohli ste tam natrafiť aj na niekoľko cudzokrajných zvieracích návštevníkov, a to hady, agamu, slimákov a iné, vrátane iných našich dlhodobých chlpatých, slizkých i šupinatých obyvateľov. Pred budovou školy ste sa stretli s poníkmi a ovečkami a prezentáciou našej poľnohospodárskej techniky - traktory a nakladač. V učebni Horsch Vám pán učiteľ so žiakmi vysvetlili priebeh a systém praktického vyučovania a zodpovedali Vaše otázky. V chemickom a biologickom laboratóriu na Vás čakalo množstvo modelov živočíšnych sústav, dážďovkový príbytok a dievčatá s ukážkami laboratórnych pokusov. O poschodie vyššie bol stánok podnikateľských predmetov, ktorých problematiku ste mohli s pani učiteľkou prekonzultovať a pozrieť si učebnice, ktoré používame. V areáli školy sa konali aj kynologické ukážky o 9:00, 10:30 a 11:00 hod, na ktorých štvrtáci predviedli svoje získané zručnosti vo výcviku psov.

    Ďakujeme všetkým návštevníkom a žiakom, ktorí sa na realizácii DOD podieľali, za príjemný deň! Vidíme sa čoskoro!