Zo života krúžkov 3

04.06.2019 20:16
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Malí hádzanári opäť zlatí

V oblastnom finále Tipos minihandball ligy, ktoré sa uskutočnilo 14. mája v mestskej hale v Nitre, boli úspešní aj malí hádzanári z CVČ Škultétyho Nitra. Druháci v zložení Matej a Jakub Burčiarovci, Damian Ožvold, Patrik Gažo, Matúš Dubina, Emma Blödyová , Adriána Pohronská a Michal Fölšeci porazili rovesníkov zo ZŠ Kniežaťa Pribinu Nitra, ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce, ZŠ Obyce a ZŠ Jedľové Kostoľany a stali sa víťazom svojej kategórie. Darilo sa aj tretiakom, ktorí obsadili celkové tretie miesto. Všetci účastníci dostali krásne medaily a už sa tešia na ďalšie turnaje.

J. Vargová

                                            


Mladý záchranár

Žiaci, ktorí navštevovali krúžok Mladý záchranár sa celý školský rok pripravovali na súťaž Mladý záchranár civilnej obrany. Dňa 25. 4. 2019 sa štyria žiaci zúčastnili tejto súťaže, ktorá bola rozdelená do šiestich disciplín – písomný test, streľba zo vzduchovky, použitie masky a improvizované prostriedky individuálnej ochrany, evakuačná batožina a rozpoznávanie zvukových signálov, ošetrenie rôznych druhov zranení a volanie na číslo 112, pohyb a orientácia v teréne, hasenie malých požiarov a rozoznávanie hasiacich prístrojov. Žiaci boli veľmi šikovní a úspešní vo všetkých disciplínach. Do budúcnosti musia najviac trénovať v streľbe zo vzduchovky. Všetkým veľmi ďakujem za ich celoročnú prácu a keď nám počasie dovolí, tak si ešte spolu urobíme výlet do prírody.

p. uč. Vatrálová


Centrum voľného času

V Centre voľného času pri ZŠ Škultétyho v Nitre vedie štvrtý rok tanečný útvar uč. Zemanová a navštevovalo ho tento školský rok 22 žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu na mnohých podujatiach a vystúpeniach ako Míľa pre mamu, vystúpenie pre seniorov, v Podhájskej na Farmárskych dňoch, v Kozárovciach na reprezentačnom programe toho najlepšieho v oblasti amatérskej kultúry s názvom „Srdce duša radosť“, na karnevale v Šuriankach, na koncerte Projektu Integrácia pre 10-tisíc detí z celého Slovenska na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave... Tento školský rok 2018/2019 sme na tanečných súťažiach získali opäť mnoho ocenení. Tanculienky pre našu školu vytancovali 3x zlato, 3x striebro a 2x bronz. TS Flic-flac získal 3x zlato, 2x striebro a 2x bronz. Školský rok opäť vyvrcholí záverečným vystúpením CVČ „Piknik“, ktoré sa uskutoční v areáli školy 19. júna 2019 o 16,00 hod., tanečníci sa rozlúčia predvedenými novými choreografiami s úspešným školským rokom. Pozývame všetkých rodičov, žiakov a priateľov školy na záverečné vystúpenie „Piknik CVČ“. Gratulujem a prajem veľa sily do ďalšieho tanečného školského roka!

p. uč. Zemanová


Pozdravujeme z kuchynky