Zo života školy 7

04.06.2019 20:02
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

ŠKD

V I. a II. odd. ŠKD sa v mesiaci máj uskutočnila beseda v rámci Environmentálnej výchovy - " Spracovanie a recyklácia odpadu". Besedu viedla Sheila Abbasová. Veľmi pútavou prezentáciou zaujala deti ukážkami o recyklácii odpadu. Deti boli aktívne, zapájali sa do rozhovoru, vedeli ako sa triedi odpad. Taktiež sa dozvedeli aj niečo nové o spracovaní odpadu. Následne si deti sami vyrábali náhrdelníky, náramky či zvieratá z nastrihaných plastových slamiek. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila. Na záver všetci dostali certifikát "Ochranca prírody".

p. vych. Sucháňová


SONG

Dňa 5. 4. 2019 sa školou rozliehal spev. V knižnici sa zhromaždili tí najlepší speváci a speváčky z jednotlivých tried, víťazi triednych kôl. Konala sa totiž spevácka súťaž anglických piesní. Zúčastnili sa jej jednotlivci, ale aj skupiny. Odborná porota mala naozaj ťažkú prácu, aby vybrala tých najlepších, konkurencia bola silná. Do okresného kola postúpili: 1. kategória: Tamara Šabíková, IV. C 2. kategória: Nela Zemanová, V. A 3. kategória: Natália Zemanová, VII. A Skupiny: Sabína Vrábelová, Ivana Raczká, VII. A, Adriana Bahulová, IX. B Okresné kolo sa uskutočnilo 22. 5. 2019 v CVČ Domino, v ktorom 1. miesto vo svojej kategórii obhájila Tamara Šabíková zo IV.C. Srdečne blahoželáme

p. uč. MeňhartováKorčuľovanie žiakov druhých ročníkov

Utorková hodina korčuľovania patrila žiakom druhého ročníka po dobu 6 mesiacov. Tešili sa na každú, pretože si mohli vyskúšať svoje korčuliarske zručnosti a zdokonaliť sa. Deti mali rôzne prekážkové dráhy, ktoré prekonávali z hodiny na hodinu lepšie a lepšie. Niektorí naši žiaci sú aktívnymi hokejistami a tak nám ukázali aj ukážky zo svojho korčuliarskeho umenia. Všetci odchádzali z ľadu spokojní a plní odhodlania pokračovať aj v budúcom školskom roku.

p. uč. Babušíková


Pasovačka do Cechu čitateľského

Naši prváci radi čítajú. Svedčí o tom veľký záujem detí o zapísanie sa do „Cechu čitateľského“. Žiaci 1. A a 1. B triedy sa v apríli stali riadnymi čitateľmi, ktorí dostali zdarma čitateľský preukaz do Krajskej knižnici Karola Kmeťka na Klokočine. Pani knihovníčky pre deti pripravili hravé, zaujímavé aktivity, ktorými malí čitatelia spoznali pravidlá výpožičiek, orientovania sa a vyhľadávania kníh v knižnici. Deti spolu s pani učiteľkami raz do mesiaca navštívia krajskú knižnicu. Táto aktivita bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.

p. uč. Titková