Kravičky

03.06.2019 21:09
Zo školy

Autor : Natália Kasanová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Žiaci 1.B vymysleli krásnu báseň ku dňu mlieka. Tvorenie básne by sa nezaobišlo bez ich pani učiteľky Anny Minárikovej. 

Na lúčke sa kravy pasú, 

možno zájdu až ku lesu.

Nažerú sa čerstvej trávy, 

v žalúdku sa im to strávi.

Pred večerom do maštaľky, 

zatvoríme všetky kravky. 

Kravky pekne podoja, 

vodičkou ich napoja. 

Od kravičiek mliečko máme, 

do pohára si ho dáme.