Letná maľovanka

03.06.2019 21:28
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Letná maľovanka
Želáme Vám príjemné a pohodové letné prázdniny, plné slnka a veselých zážitkov.

Kupón číslo 15
NESKÚŠAŤ! Neskúšačik
Keď sa zabudneš pripraviť na vyučko, použi Neskúšačika!

MILÍ ŽIACI A MILÉ ŽIAČKY !
Dnes sa k Vám dostalo trináste číslo školského časopisu Pod lavicou
Ak sa Vám časopis páčil, budeme radi, ak aj Vy sa zapojíte do tvorby ďalšieho čísla.
Časopis vyjde opäť v decembri 2019. Svoje nápady, krížovky, básničky, príbehy môžete odovzdať členom redakčnej rady do 08. 12. 2019.
Ďakujeme
Kupón číslo 15 - Neskúšať - nájdeš v tomto čísle.
Môžeš ho použiť, ak si sa nepripravil na hodinu a nechceš dostať zlú známku. Platí do konca júna. Ďalší kupón nájdeš v nasledujúcom čísle.

Do prípravy tohto čísla sa zapojili:
H. Bednáriková 3.A, D. Ferusová 3.C, žiaci 3.C, A. Války, K. Chlapečková, T. Drahošová , Lea Lukáčová, R. Rédl  4.A,
S. Hudecová, N. Póčiková, M. Dudková, L. Repárová, N. Lehoťák 4.B, S. Danko 4.C,
M. Antalíková 5.A, 6. A, L. Tomečková, S. Behinská 8.A, L. Šugrová, I. Raczká 7.A
Všetkým prispievateľom ďakujeme a posielame sladkú odmenu.
Časopis si môžete prísť zakúpiť za 0,20 €, do kancelárie p. zást. Moravčíkovej / prízemie/
Prajeme Vám príjemné letné prázdniny!

Školský časopis ZŠ Škultétyho v Nitre
Školský rok: 2018/2019
Ročník:8
Číslo: 15
Redakčná rada: N. Bariaková, K. Raczká Mgr. Z. Antalíková, Mgr. D. Moravčíková, Mgr. B. Šavelová