Triedenie odpadu

07.02.2024 16:14
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V tomto školskom polroku sme sa naďalej snažili na škole naučiť žiakov pristupovať ku svojmu okoliu zodpovedne formou triedenia odpadu v triedach. Dnes sa učíme možno len takú maličkosť, ako je prebrať zodpovednosť za to, kam naša rúčka obal z keksíka odloží. Alebo ako poctivo budem premýšľať nad krabičkou od džúsika. Ale do budúcna nás to učí prebrať zodpovednosť aj za naše iné konanie a rozhodovanie. Z malej veci časom môže takto vyrásť dôležité konanie každého jedného z nás. Vážime si všetkých, ktorí prispeli ku triedeniu odpadu na škole.

Oznamujeme vám priebežné výsledky 1. polroka:

1. stupeň: Najlepšia trieda v triedení odpadu je trieda 4.B.

2. stupeň: Najlepšia trieda v triedení odpadu je trieda 7.A.


Všetkých chválime za snahu a prajeme úspešný druhý školský polrok.