Žime zdravšie s Natálkou

07.02.2024 14:07
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Teší nás, ak sa k nám naši absolventi vracajú na návštevy. O to viac poteší, ak si pripravia pre našich žiakov ešte aj poučný program. Natálka je absolventka našej školy, ktorá prišla poučiť našich žiakov o škodlivosti pitia energetických nápojov. Veď sami posúďte, koľko maloletých stretávate s plechovkovým nápojom v ruke? Ani nemusíme spomínať to obrovské množstvo cukru, navyše doplnené o množstvo zdraviu škodlivých látok, nevhodných nielen pre telo dieťaťa vo vývoji.

Výsledky prieskumu Natálky dopadli celkovo v prospech zdravia našich detí. Znamená to, že žiaci nemajú až tak veľkú obľubu v pití týchto nápojov.

Ďakujeme Natálka za prospešnú prezentáciu.