Relax 1

03.06.2019 21:28
Zo školy

Autor : Dagmar Moravčíková, ZŠ Škultétyho, Nitra

Späť na úvod

Relax

Tajničky

1. štvrtý deň v týždni

2. hudobný nástroj

3. oddychový čas medzi vyučovacími hodinami

4. opak slova LOŽ

5. najlepšia známka je...

6. písomka z pravopisu

7. keď sme v škole úspešní, postupujeme do vyššieho.....

8. sladká gumená pochúťka

9. 2 mesiace oddychu - ....

10. školská pomôcka

11. triedenie odpadu

6.A


Na konci roka na Vás čaká ...

1. ročné obdobie - je v ňom chladno.

2. keď prší, vznikne ...

3. je to malé zvieratko

4. keď nevidíš, kúp si ...

5. každé ráno kikiríka 

M. Dudková 4.B
Bývala v ňom princezná ...

1. dopravný prostriedok

2. búchaš na to s paličkami

3. nedávaj tam prsty, inak ťa to potrasie!!!!

4. kyslé ovocie

5. ovocie, ktoré rastie na kríku

6. býva sa v tom

7. letí do vesmíru

N. Póčiková 4.B