Pasovanie prvákov

11.01.2024 13:48
Zo školy

Autor : Lea Pompášová, ZŠ s MŠ Ľubochňa

Späť na úvod

Každoročne v našej škole prebieha imatrikulácia prvákov a práve dňa 16.10. 2023 boli naši malí kamaráti pasovaní.

Na začiatku druháci zaspievali pieseň na privítanie prvákov. Potom im odovzdali námornícke čiapky, a práve vtedy sa z nich stali námorníci. Predstavili sa a zahrali si aktivity, kde počítali rybky a dávali písmenká na kvietky. Pred pasovaním nám námorníci ešte zatancovali. A nakoniec ich náš kapitán, pán riaditeľ, oficiálne pasoval za žiakov našej školy. Po imatrikulácii sme spravili rozhovor s triednou učiteľkou prvákov, Mgr. Martinou Gomolovou:

Koľko tried ste už mali? - Mala som jednu triedu ktorú som učila tretí a štvrtý ročník. Predtým som učila prvý až štvrtý ročník a toto je moja tretia trieda.

Ako sa darí vaším prvákom? - Zatiaľ sa im darí dobre, učili sme sa len čiarky a vlnovky. A od tohto týždňa sa začíname učiť písmenká.

Dajú sa ľahko zapamätať mená žiakov? - Niekedy si ich pomýlim, a potom sa mi smejú, že som iného nazvala iným.

Mohli by ste nám niečo povedať o prvákoch? - Sú veľmi živí, viackrát im treba hovoriť, čo majú robiť. Trieda, ktorú som mala predtým, nebola taká živá ako je táto.

Počúvajú vás? - Niekedy musím použiť aj píšťalku alebo zvonček, aby sa stíšili.

Dali ste im už aj poznámky? - Dávam, keď si zabudnú úlohu alebo pomôcky.

Ako zvládajú prvé písmenká? - Zatiaľ sme sa učili zopár písmeniek, ale zvládajú to.

Učíte ich všetky predmety? - Učím ich všetky predmety okrem náboženstva.

Sú v triede dobré vzťahy? - Zatiaľ to vyzerá že všetko je na dobrej ceste.

Ďakujeme za rozhovor. Veríme, že deťom sa v škole bude dariť stále viac.