Vianočná akadémia

09.01.2024 13:49
Zo školy

Autor : Emma Strížová, SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku, Zavarská, Trnava

Späť na úvod

Dňa 19.12. 2023 sa v našej škole konala vianočná akadémia. Je to školská akcia, pri ktorej si každá trieda pripraví pre ostatných žiakov program s vianočnou tematikou. Rôzne scénky divadelného či hudobného charakteru našich žiakov nám tak spríjemnili posledné dni pred Vianocami.

Program odštartovala naša nová pani riaditeľka svojím príhovorom a zároveň nám zaželala krásne vianočné sviatky.

Dievčatá zo 4.A, teda žiačky kynológie, si pre nás pripravili tanec so štvornohými miláčikmi. Ukázali nám rôzne triky, ktoré svojich psíkov naučili počas praxe.

Naši prváci, pre ktorých bola akadémia premiérou, si pre nás pripravili spevácke číslo s anglickou piesňou Jingle bells. Trieda 1.B nám zahrala interaktívne divadielko so šmolkovskou tematikou, počas ktorého si žiaci volali na pódium divákov z publika, a tak zapojili do ich vystúpenia i žiakov z rôznych tried.

Terezka Šebestová z 2.A program bohato oživila hrou na heligónku aj s hudobným doprovodom jej spolužiačok. Spevácke talenty ukázali aj žiaci z 2.B. Výberom pesničiek určite nesklamali. Zaspievali nám piesne Last Christmas a Najkrajšie Vianoce. Verím, že každý z nás si v duchu spieval s nimi.

Aj tento rok sa jedna naša trieda zapojila do súťaže “Podpor svoj odbor”, a to trieda 3.A. Zhotovili video, v ktorom predstavili štúdium kynológie na našej škole. Počas akadémie sme mali možnosť pozrieť si ich súťažné video, ktoré si získalo náš obdiv a veľmi držíme palce našim tretiakom, aby v súťaži zvíťazili. Taktiež si pre nás pripravili scénku s názvom Európske Vianoce, v ktorej nám zábavným a náučným spôsobom porozprávali, ako trávia sviatky ľudia z rôznych krajín Európy.

Naši maturanti zo 4.B nám zaspievali Tichú noc a program obohatili vianočnými vinšami. Pochválili sa aj ich vlastnou pesničkou, ktorú spievali aj na svojej stužkovej slávnosti.

Ku koncu si pre nás učitelia v spolupráci so 4.A pripravili video s našimi fotkami z podujatí, ktoré sa uskutočnili v roku 2023. Bolo to pekné pripomenutie všetkých výletov a dobrodružstiev, ktoré sme v tomto roku s našou školou zažili.

Na záver svoje talenty predviedli členovia školskej kapely, ktorí nám zaspievali niekoľko pesničiek a týmto dali príjemnú bodku za našou vianočnou akadémiou.

Každým rokom sa naša akadémia posúva vpred a vždy sa na ňu veľmi tešíme. Ide o spríjemnenie posledných dní v škole pri spievaní vianočných pesničiek a kultúrne obohatenie o divadelné scénky našich žiakov.

Všetkým ďakujeme za krásny program!