Medzníky 2. svetovej vojny

21.12.2023 19:34
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 21.12.2023 pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Rimavská Sobota sa v CVČ Relax konal 14. ročník vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny – mestské kolo.

Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a boji proti fašizmu. Pripomenúť si 79. výročie SNP a 78. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu.

Našu školu reprezentovali žiaci z IX.B triedy: Adam Hloušek, Jakub Kočiš, Denis Sztehlo.

Žiaci obsadili krásne 2. miesto.

Srdečne im blahoželáme a želáme ďalšie skvelé úspechy!