Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

20.12.2023 15:06
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Cieľom súťaže je, aby žiaci prehĺbili svoj záujem k národným dejinám, k významným historickým medzníkom a k ich prepojenosti na aktuálne témy v spoločnosti. Vybrané práce sa zamerali na tému Nitrianskeho kniežatstva a na obdobie života a panovania Svätopluka. Výsledky budú vyhlásené v apríli. Držíme im palce.