18b NAŠE VÝLETY

20.12.2023 16:16
Príroda a turistika

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

VÝLET DO BOJNÍC

Dňa 26.6. 2023 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili výletu v Bojniciach. Navštívili sme Zoo Bojnice, kde sme videli rôzne zvieratá, plazy a cudzokrajné vtáky. Žiakom sa najviac páčili medvede a slony vo voľnom výbehu. Po ceste zo zoo sme sa zastavili pri stánkoch, kde všetci žiaci vo veľkom nakupovali suveníry pre svojich blízkych. Keďže nám počasie prialo, vybrali sme sa pešo na vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch. Cestou sme sa zastavili v Dinoparku, kde sa účastníkom výletu veľmi páčilo. Z veľkých druhostupniarov sa stali malé deti a vyšantili sa pri napodobňovaní dinosaurov a behaní po areáli. Výlet sme ukončili nádherným výhľadom na Bojnice a okolie. Mnohí žiaci prekonali strach z výšky a zvládli výstup na vežu ukážkovo, dokonca niektorí skúsili ísť aj na sieť, z ktorej bolo vidieť až na zem. Domov sme prišli unavení ale spokojní.

Z. Vrábľová

VÝLET DO BETLIARA A JASKYNE

V piatok 16.6. 2023 sa žiaci prvého stupňa vybrali na koncoročný výlet do Gombaseckej jaskyne a kaštieľa Betliar. Naša cesta za poznaním sa začínala v jaskyni, kde na nás už čakala sprievodkyňa a ochotne nám porozprávala o tejto nádhernej jaskyni. Počas hodinovej prehliadky sme mohli zistiť , čo všetko môže príroda vykúzliť bez pomoci človeka. Deti obdivovali vápencové tenké brčká vytvárajúce dojem kamenného dažďa. Zopár spoločných fotografií hovorí za všetko. Len tri kilometre od baníckeho mesta Rožňava sa v gemerskom regióne nachádza dedinka s názvom Betliar známa honosným kaštieľom rovnakého mena. Z vystavených exponátov si žiaci urobili predstavu o živote uhorskej šľachty, priučili sa niečomu novému a mali možnosť sa poprechádzať v jednom z najkrajších anglických parkov na Slovensku. Deti sa správali disciplinovane, výlet sa vydaril a spokojní sme sa vrátili naspäť domov.

M. Cieniková

KONCOROČNÝ VÝLET DEVIATAKOV

V dňoch 8.-9. júna 2023 sa naša trieda, spolu s triednou pani učiteľkou Petrou Čániovou a pani učiteľkou Martinou Gréčovou zúčastnila výletu do Vydrova, na ktorý sme sa všetci tešili. Cesta autobusom nám ubehla veľmi rýchlo. Keď sme dorazili na miesto činu a uvideli sme naše chatky, pripadala som si, akoby sme sa preniesli na Farmu. Čo už..., pohodlie domova vystriedala divočina a z nás sa stali odvážni skauti v prírode. Ako praví dedinčania, rozhodli sme sa založiť si oheň, opiecť si špekačky a zjesť to, čo sme si zabalili z domu. Na rozloženie ohňa sa podujala pani učiteľka Čániová. Jej snahu však prekazil dážď, a tak sme sa museli presunúť do kuchynky, kde sa nám to už podarilo. Okrem špekačiek sme si opekali aj chlieb. Na chatkách nebol žiadny signál, a tak sme si čas krátili hraním kariet, rozprávaním sa a prechádzkou po okolí. V noci sme toho veľa nenaspali, a preto sa nám ráno nechcelo vstávať. Cestou domov sme sa zastavili na zmrzlinu. Tento výlet bol naším posledným spoločným a som rada, že som na ňom bola.

T. Kminiaková