7b VIANOČNÝ ČAS

20.12.2023 16:16
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Dňa 22.decembra 2022 sa na našej škole uskutočnil vianočný program, ktorý sme, my deviataci, pripravili. Zúčastnili sa ho žiaci prvého aj druhého stupňa a väčšia časť pedagogického zboru. Pripravených bolo niekoľko súťaží a vedomostných kvízov ako napr. jedenie jogurtu, hrabanie sa v gebuzine. Snažili sme sa, aby mal každý z vás šancu vyhrať odmenu. Nikto neodišiel bez nej, pretože sa mohlo stať, že by to niekoho mohlo mrzieť. Učiteľský kvíz, v ktorom učitelia preukázali znalosti o svojej triede, vedomosti z iných predmetov, ktoré niektorých prekvapili. Gebuzina, zase ukázala odvahu našich spolužiakov. Veľký úspech zožali stoličkový tanec, Marschmallow challange a mnoho ďalších súťaží. Dúfame, že ste si náš program užili a trošku sa pri súťažiach aj zasmiali. Všetko sme poctivo pripravovali mesiac dopredu, či už to bola výzdoba, pesničky, zháňanie oblečenia do súťaže, ceny atď... S naším výsledkom sme boli v celku spokojní. Dúfame, že si to všetci užili a odniesli si pekné spomienky.

S. Vóglová / T. Kminiaková