1b SLOVO NA ÚVOD

20.12.2023 16:16
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Milí čitatelia!

    V mene celej školy mi dovoľte popriať vám všetkým v tomto predvianočnom čase veľa zdravia, radosti a pohody do vašich rodinných príbytkov. Do tej predvianočnej pohody vám možno padne vhod prelistovať si pár strán v našej nedávnej školskej histórii. Piate číslo nášho školského časopisu mapuje (nie) všetko podstatné, čo sa udialo v minulom školskom roku – tzn. v šk. r. 2022/2023. Bez dlhých a zbytočných slov urobte si pohodlie a pozrite sa, čo všetko sme s našimi žiakmi pozažívali. Príjemné čítanie, priatelia! (..a nezabudnite, že ani tentokrát „avtory za chibe nezotpovedaju“ :)

Ľ.J.