Imatrikulácie 2023

19.12.2023 12:20
Zo školy

Autor : Jana Hollá, Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače

Späť na úvod

Dňa 6.12. 2023 žiaci III.D triedy pripravili pre našich prvákov, ale aj pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy naozaj úsmevné, adrenalínové a originálne imatrikulácie, ktoré prebiehali v jedálni. Túto mikulášsku stredu sa naši prváci stali právoplatnými členmi „cechu strojárov“ na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch. Prešli si rôzne disciplíny, spolu to bolo 12 úloh, ktoré odhalili ich trpezlivosť, súťaživosť, motorické zručnosti, fyzickú kondičku, talent na spev a tanec, všeobecné vedomosti a rozhľad, ako aj triafanie sa do cieľa.     Prváci I.A, I.D a I.E triedy sa tohto "nebezpečného" dňa trošku obávali, nevedeli, čo ich čaká, ale po zúčastnení sa skonštatovali, že imatrikulácie boli perfektné. Plniť aktivity na jednotlivých úlohách ich veľmi bavilo, ako vidieť aj na týchto fotkách.  Diváci a spolužiaci ich povzbudzovali a vytvorili skutočne súťaživú a bezstresovú atmosféru, ktorá vytvorila priestor bližšie sa spoznať so staršími spolužiakmi.  Na záver III.D trieda vyhodnotila výsledky tejto medzitriednej súťaže a odovzdala prvákom sladkosti.