Úvodník

20.06.2019 06:58
Zo školy

Autor : Michaela Bujnová, ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Späť na úvod

Práve čítate  najnovšie vydanie nášho školského časopisu 3bečan. Tento rok ako aj každý je pre niekoho posledný na tejto škole. Naši milovaní deviataci sa posúvajú ďalej do sveta a pokračuje ich školský život v stredných školách. So školou sa rozlúčia venčekom, ktorý sa uskutoční 25. júna. Deviataci sa naň vzorne pripravujú hodinami tanca a etikety s pánom učiteľom Zaťkom, ale i svojim vlastným programom, ktorý si organizujú. Tento rok bol pre nich náročný a právom si zaslúžia voľno, ktoré na nich čaká cez letné prázdniny. Žiaci si prešli testovaním 9, birmovkou a prijímacími skúškami. Na zaslúžený koncoročný výlet sa vybrali do Prahy, kde zažili mnoho nezabudnuteľných zážitkov. Prajeme im veľa šťastia v ďalšom štúdiu.

Ako už býva pravidlom, aj v tento rok sa uskutočnila Akadémia ku Dňu matiek.Bola na motívy známych rozprávok. Vystupovali v nej žiaci našej školy. Akadémia dojala všetkých návštevníkov. Deti predviedli bravúrny výkon pri stvárnení svojich postáv.

Všetci sa radi zapojili do súťaže ku Dňu vody. Deti si vyzdobili dvere svojich tried na tému voda a tie najkrajšie dostali sladkú odmenu.Ku Dňu Zeme žiaci zbierali po meste odpad.

Čas letí a my sme sa ani nenazdali, a už je koniec roka. Vyzdvihneme si vysvedčenie a s radosťou odštartujeme letné prázdniny :) Prajeme vám veľa zážitkov, smiechu a radosti...

Michaela Horňáčeková a Michaela Bujnová