Dejepisná Olympiáda

12.12.2023 15:51
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V tomto školskom roku sa uskutočňuje 16. ročník dejepisnej olympiády. Na našej škole sa do školského kola, ktoré sa konalo prezenčne 4.12.2023, zúčastnilo 36 žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Súťažili v štyroch kategóriách (F, E, D, C), pričom ich vedomosti mali byť zamerané na učivo, ktoré aktuálne preberajú na hodinách dejepisu, na regionálne dejiny Košíc a monotematickú časť s témou hrady a zámky. Úspešným riešiteľom bol žiak, ktorý dosiahol minimálne 60 bodov zo 100.

V kategórii F sa na 1. mieste umiestnila Sofia Borodina zo VI.C, na 2. mieste Saša Vološinová zo VI.A a na 3.mieste Miriam Varcholová zo VI.A.

V kategórii E sa na 1. miestne umiestnila Karina Kubová zo VII. B, na 2. mieste Krištof Kužma zo VII. A a na 3. mieste Kristína Vojtašková zo VII.A.

V kategórii D sa na 1. miestne umiestnilia Tamara Holubová z VIII.A, na 2. mieste Šimon Kužma z VIII. C a na 3. mieste Naďa Kováčíková z VIII.A.

V kategórii C sa na 1. mieste umiestnila Timea Lacková z IX.A, na 2. mieste Matúš Hudák z IX.A a na 3. mieste Adrián Pastucha z IX.A.

Víťazom gratulujeme. V každej kategórii postupujú dvaja súťažiaci do okresného kola. Rovnako blahoželáme aj všetkým úspešným riešiteľom.